Levering


De gemiddelde levertermijn bedraagt 6 werkdagen en kan maximum 30 dagen tellen, gerekend vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de bevestiging van de bestelling die door T&C Company bvba verstuurd wordt. De klant kan in geen geval een schadevergoeding eisen ingeval van laattijdige levering, noch aan T&C Company bvba, noch aan de transporteur. 

De levering wordt beschouwd als afgehandeld bij de overhandiging van het product op het adres dat meegedeeld werd ter gelegenheid van de bestelling. De klant dient de goede staat van de geleverde inhoud te controleren. Indien er producten beschadigd zijn en / of ontbreken dan brengt de klant de transporteur hiervan onmiddellijk op de hoogte, zodat de gepaste procedure opgestart kan worden door de transporteur. Ingeval van zichtbare fouten moet de klant deze aan T&C Company bvba signaleren binnen de 8 werkdagen,

  • ofwel per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan :
    T&C Company BVBA

Calabriëlaan, 24 9b

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (België)


Ingeval van herhaalde afwezigheid van de klant, waardoor de levering op het adres dat op de bestelbon staat onmogelijk is, en na het maximum aantal aanbiedingen voorzien in de algemene verkoopsvoorwaarden van de transporteur, wordt de bestelling teruggestuurd naar T&C Company bvba. De klant wordt hiervan via e-mail op de hoogte gesteld. De kosten van de terugzending zijn volledig ten laste van de klant. 

Recht van opzegging


Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende de marketingpraktijken en de bescherming van de consument, heeft de klant het recht mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder dat hij daarvoor een boete moet betalen en zonder dat hij een motief moet vermelden, op voorwaarde dat hij dit doet binnen de 14 werkdagen gerekend vanaf de dag die volgt op de leveringsdatum van het product. 

De klant moet het opzeggen van de bestelling meedelen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, gericht aan: T&C Company bvba, Calabriëlaan, 24 9b 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (België). Het recht van opzegging geldt niet als de producten gebruikt of beschadigd zijn. De klant stuurt de bestelling terug in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten. Hij beschikt over maximum 14 werkdagen gerekend vanaf de dag die volgt op de leveringsdatum van zijn bestelling om dit te doen. 

Bij gebruik door de klant van zijn recht,  zoals overeengekomen in de vorige paragraaf, zal de verkoper zich verbindt zijn tot terugbetaling van de aankoopprijs aan de klant, de terugbetaling  zal binnen de dertig (30) kalenderdagen gebeuren na ontvangst van de goederen.